Статті

Рішення №450-VІ від 14 грудня 2012 року «Про затвердження Порядку формування кадрового резерву виконавчого апарату Роздільнянської районної ради»

 

У К Р А Ї Н А

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Порядку формування кадрового резерву виконавчого апарату

   Роздільнянської районної ради

 

            Відповідно до частини 2 статті 43, пункту 18 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 року №1386 «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування», з метою зайняття посад і просування по службі у виконавчому апараті Роздільнянської районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Порядок формування кадрового резерву виконавчого апарату Роздільнянської районної ради згідно з додатком (додається).
  2. Доручити голові районної ради створити кадровий резерв виконавчого апарату районної ради та щорічно затверджувати його в термін, передбачений Порядком формування кадрового резерву виконавчого апарату Роздільнянської районної ради.

 

                                                           

 

 

            Голова районної ради                                                        С.М.Крилов

 

 

            14 грудня 2012 року

            №450-VI


Додаток

 

 

 

 

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 14 грудня 2012 року

№450-VI

 

 

 

 

ПОРЯДОК

формування кадрового резерву виконавчого апарату Роздільнянської районної ради

 

1. Кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі створюється за рішенням районної ради.

            Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які:

- спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;

- мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання управлінських рішень.

2. Кадровий резерв формується з:

- посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади (в межах відповідного органу місцевого самоврядування);

- державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування;

- спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у тому числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління.

            3. Районна рада, з метою отримання пропозицій та заяв щодо включення кандидатур для зарахування до кадрового резерву виконавчого апарату районної ради, може розміщувати відповідне оголошення в місцевих засобах масової інформації.

4. До кадрового резерву виконавчого апарату районної ради зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду в органі місцевого самоврядування, мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.

            Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка виявила бажання зайняти посаду в виконавчому апараті районної ради. Про зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи такої особи.

5. Кадровий резерв та виборні посади, на які особи обриються територіальною громадою або відповідною радою, згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» не формується.

На посади інших працівників виконавчого апарату районної ради кадровий резерв формується з такого розрахунку: на посади керівника виконавчого апарату та завідувача відділом районної ради – не менш двох осіб, на посади спеціалістів – не менш однієї особи з урахуванням фактичної потреби, про що складається список осіб, зарахованих до кадрового резерву.

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається щороку в грудні. У разі потреби до списку протягом року можуть вноситися зміни у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву.

6. Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням голови районної ради.

7. Із зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із особистими річними планами, де передбачається:

- вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування;

- систематичне навчання шляхом самоосвіти;

- періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах;

- участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності органів місцевого самоврядування;

- стажування протягом не більш як два місяці в апараті районної ради;

- виконання обов’язків посадової особи, на посаду якої зараховано працівника до кадрового резерву;

- залучення до розгляду відповідних питань;

- участь у підготовці проектів рішень районної ради та інших нормативних документів.

            8. Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівника виконавчого апарату та завідувача відділом покладається на голову районної ради, на посади спеціалістів – на керівника виконавчого апарату районної ради.

            9. Порядок формування та ведення кадрового резерву визначається цим Порядком.

            10.Організаційний відділ районної ради готує списки кадрового резерву, систематично аналізує та узагальнює практику його формування, вносить пропозиції керівництву ради щодо удосконалення цієї роботи.

            11. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.

            Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за рішенням голови районної ради поза конкурсом.

            12. За ефективну підготовку і використання кадрового резерву несе відповідальність голова районної ради.

            13. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника виконавчого апарату. Виключення із списків кадрового резерву оформляється розпорядженням голови районної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар новин

<< < Травень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31