Статті

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2013 РІК

                                                                    

                                                                   У К Р А Ї Н А

                                             РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА

                                               П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

                                               ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ

                               РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2013 РІК

           Відповідно до пункту 17 частини 1 ст. 43 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, розділу ІІІ Бюджетного кодексу України та розділу V Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» Роздільнянська районна рада

 

 

            ВИРІШИЛА:

 

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 179 337,03 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 176 980,93 тис. грн., спеціального фонду бюджету 2 356,1 тис. грн. (додаток 1) .

 

2.Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 179 337,03 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 176 695,93 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 2 641,1 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2), та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

 

3. Установити розмір оборотної касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100,0 тис. грн.

 

4. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 285,0 тис. грн. (додаток 5), напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

5. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 285,0 тис. грн. (додаток 5), джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2013 рік:

6.1 Дотації вирівнювання з Державного бюджету України у сумі 83 540,3 тис. грн.(додаток 1)

6.2 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верстам населення в сумі 646,3 тис. грн.. (додаток 1)

6.3 Субвенції з загального фонду Державного бюджету України: (додаток 1)

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 60 216,18 тис. грн. ;

- на надання передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 5 542,25 тис. грн..

- на надання передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 702,3 тис.грн..

- надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг та одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного та скрапленого газу , твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло -, водопостачання в водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 1 180,9 тис. грн.

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” у сумі 905,0 тис. грн.;

6.4 Субвенція з обласного бюджету загального фонду на утримання дитячого притулку для неповнолітніх у сумі 853,0 тис. грн., (додаток 1);

6.5 Субвенція з обласного бюджету загального фонду на швидку медичну допомогу у сумі 527,3 тис. грн.;

6.6 Субвенція з обласного бюджету загального фонду на реалізацію регіональної комплексної програми з утворення (оновлення) містобудівної документації територій та містобудівного кадастру на 2012-2016 роки у сумі 761,5 тис. грн..

 

7. Встановити обсяг дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 5 069,7 тис. грн. (додаток 4).

 

8. Встановити обсяг коштів, що передаються до районного бюджету у сумі 1 823,6 тис. грн.

(додаток 4).

 

9. Дозволити районній державній адміністрації за погодження з постійною комісією районної ради з бюджету та фінансово-економічних питань здійснювати розподіл субвенцій з Державного бюджету України, передбачених цим рішенням, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання дотацій та субвенцій з Державного бюджету України, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків районного бюджету на 2013 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації з подальшим внесенням цього питання на розгляд чергової сесії районної ради.

 

10. Установити, що виділення коштів в межах видатків, передбачених цим рішенням, на загально районні заходи, у яких спільно приймають участь районна державна адміністрація та районна рада, здійснюються районною державною адміністрацією за погодженням головою районної ради проекту відповідного розпорядження райдержадміністрації.

 

11. Передбачити фінансування регіональних програм на 2013 рік в обсязі 253,1 тис. грн.(додаток 8).

 

12 Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у розмірі 150,0 тис. грн.

 

13. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

-  нарахування на заробітну плату (код 2120);

-  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

-  забезпечення продуктами харчування (код 2230);

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

-  трансферти населенню (код 2700);

-  трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

 

14. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язані із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обов’язково покриваються Головним управлінням Державного казначейства України в Одеській області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

15. Установити, що на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів районного бюджету на 2013 рік, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів Головним управлінням Державного казначейства України в Одеській області надається середньострокова позика за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

16. Розпорядникам коштів районного бюджету (далі – розпорядникам):

16.1 Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

16.2 У кошторисах визначити потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії у повному обсязі.

16.3 Забезпечити при виконанні бюджету у повному обсязі проведення розрахунків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами у повному обсязі, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

16.4 Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ, відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

16.5 Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної працівникам, інших соціальних виплат та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

16.6 Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі на 2012 рік згідно з додатком 6, враховуючи обсяги призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням.

16.7 Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв в межах встановлених відповідними головними розпорядниками коштів районного бюджету до затверджених асигнувань обґрунтованих лімітів енергоспоживання у натуральних одиницях.

16.8 У разі наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії (код 2270), припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом районного бюджету за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 13 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

16.9 Забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду районного бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

16.10 Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом районного бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

16.11 Забезпечити спрямування обсягів перевиконання спеціального фонду бюджету в частині власних надходжень у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, відсутності такої заборгованості 50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень та 50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду районного бюджету за відповідною бюджетною функцією із здійсненням коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов’язаннях із спеціального фонду бюджету.

16.12 Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти районного бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду районного бюджету.

16.13 Нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачення їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановлених цим рішенням, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядкам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням.

 

17. Районній державній адміністрації:

17.1 У разі вичерпання лімітів енергоспоживання за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень у межах їх загального обсягу за погодженням з постійною комісією районної ради з бюджету та фінансово-економічної політики з подальшим внесенням цього питання на розгляд районної ради.

17.2. У процессі виконання районного бюджету, вносити пропозиції районній раді щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

 

18. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків районного бюджету у межах наявних ресурсів у згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду районного бюджету.

 

19. Головному управлінню Державної казначейської служби України в Одеській області обов'язково в межах планового бюджетного періоду, покривати обсяги тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язані із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 

20. Районній раді делегувати повноваження фінансовому управління Роздільнянської районної державної адміністрації в частині отримання короткотермінових позичок на покриття обсягів тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 

21. Міжрайонній Державній податковій інспекції у Роздільнянському районі вжити заходів щодо:

- забезпечення виконання показників за доходами встановленими цим рішенням та місцевими бюджетами району в цілому, закріпленими за податковими органами;

- зменшення обсягів податкової заборгованості ( недоїмки ) по всіх видах податків і зборів (обов’язкових платежів).

 

22. Затвердити розпорядження районної державної адміністрації від 21.12.2012 року № /А-2012 "Про порядок розрахунку міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та міським, селищним і сільськими бюджетами по бюджету на 2013 рік”.

      

23. Додатки № № 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

24. Установити, що положення даного рішення застосовується з 1 січня 2013 року.

      

25. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з бюджету та фінансово – економічних питань.

 

 

Голова районної ради                                                                    С.М.Крилов

                28 грудня 2012 року

                №         -VІ

Календар новин

<< < Травень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31