РОЗПОРЯДЖЕННЯ 19 жовтня 2011 року 101/11 - РР Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті Роздільнянської районної ради

УКРАЇНА

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19 жовтня 2011 року                                                                                            101/11 - РР

 

Про забезпечення виконання

Закону України «Про доступ до

публічної інформації» у виконавчому

апараті Роздільнянської районної ради

            Відповідно до частини 7 статті 55, пунктів 1, 2 статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні районної ради:

1. Встановити, що відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням повноважень Роздільнянської районної ради вона є розпорядником публічної інформації стосовно:

- інформації, що була отримана або створена у процесі реалізації Роздільнянською районною радою, її органами повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні районної ради;

- інформації, що була отримана або створена виконавчим апаратом Роздільнянської районної ради у процесі забезпечення діяльності районної ради та її органів, та яка знаходиться у володінні районної ради.

Роздільнянська районна рада не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

- адресованими безпосередньо до депутатів Роздільнянської районної ради, посадових осіб Роздільнянської районної ради;

- стосовно інформації інших органів влади Роздільнянського району;

- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити загальний відділ виконавчого апарату районної ради відповідальним за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, яка знаходиться у володінні районної ради, у тому числі, створення системи обліку публічної інформації, реєстрацію запитів на інформацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, відправлення кореспонденції запитувачам інформації, надання консультацій під час оформлення запиту.

3. Визначити відповідальними за опрацювання запитів та підготовку матеріалів запитувачам інформації відповідні відділи виконавчого апарату районної ради, у володінні яких знаходиться запитувана інформація.

5. Юридичному відділу виконавчого апарату районної ради (Панчошенко М.П.) підготувати пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до Регламенту Роздільнянської районної ради VI скликання та інших нормативно-правових документів районної ради з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6. Затвердити форму запиту на отримання публічної інформації згідно з додатком 1 та перелік відомостей, що становлять службову інформацію, згідно з додатком 2.

7. Керівнику виконавчого апарату районної ради (Тегляєв А.В.) забезпечувати координацію робіт з інформаційного наповнення та супроводження WEB-сайту районної ради з урахуванням вимог, передбачених статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

            Голова районної ради                                                       С.М.Крилов

Додаток 1

до розпорядження голови районної ради

від 19 жовтня 2011 року №101/11-РР

Форма для подання письмового інформаційного запиту

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації     Роздільнянська района рада (м. Роздільна, вул.     Свердлова, 9).

Кому                                      Голові Роздільнянської районної ради Крилову С.М.

П.І.Б. запитувача

Загальний опис необхідної інформації

або

Вид, назва реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом         

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою        

/Вказати E-mail/

В усній формі          

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

Дата запиту, підпис

Зареєстровано________________________________

______________________________________________

Керівник виконавчого апарату районної ради                                       А.В.Тегляєв

            Додаток 2

до розпорядження голови районної ради

від 19 жовтня 2011 року №101/11-РР

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію,

яка знаходиться у володінні Роздільнянської районної ради

1. Інформація, що міститься в документах Роздільнянської районної ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, зокрема інформація, що міститься в заявах, резолюціях, протоколах внутрівідомчих засідань, актах службового характеру тощо.

2. Доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3. Інформація у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Керівник виконавчого апарату районної ради                                       А.В.Тегляєв

Календар новин

<< < Січень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30 31