Положення про Президію Роздільнянської районної ради


У К Р А Ї Н А

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про утворення президії Роздільнянської районної ради шостого скликання та затвердження Положення про президію Роздільнянської районної ради шостого скликання.

 

 

            Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 43, статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Утворити президію Роздільнянської районної ради шостого скликання.
 1. Затвердити Положення про президію Роздільнянської районної ради шостого скликання згідно з додатком (додається).

 

 

 

 

Голова районної ради                                                        І.Б.Сікачин

 

02 грудня 2010 року

№13-VI

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                

Додаток

до рішення районної ради

від 07 липня 2006 року № 13-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРЕЗИДІЮ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

 1. 1.Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.
 2. 2.Повноваження, склад та порядок роботи президії Роздільнянської районної ради (далі – президія районної ради) визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Регламентом районної ради та цим Положенням.

         2. Процедурні питання роботи президії районної ради, не зазначені в цих актах окремо для президії районної ради, регулюються, по можливості, аналогічно подібним питанням, встановленим Регламентом районної ради. До складу президії районної ради входять голова районної ради, заступник голови, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

         3. Президія районної ради здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання президії районної ради є правомочним за умови присутності на ньому не менш ніж половини її складу, визначеного районною радою. Засідання президії районної ради скликає і веде голова районної ради, під час його відсутності – заступник голови районної ради, а у разі невиконання ним з будь - яких причин цієї функції – обраний президією районної ради член президії районної ради. Засідання президії районної ради може скликатися (у тому числі невідкладно) за ініціативою не менш як 1/3 членів президії районної ради від її фактичного складу.

         4. Рішення президії районної ради приймаються на її засіданнях більшістю голосів членів президії районної ради від загального складу президії. У разі відсутності голови постійної комісії районної ради на засіданні президії районної ради право ухвального голосу з питань організації роботи районної ради та її органів (за винятком організації роботи самої президії районної ради) має заступник голови постійної комісії районної ради, і його присутність зараховується до кворуму.

         5. Членам президії районної ради, особам, які беруть участь у її засіданні за посадою, а також іншим особам, запрошеним на засідання президії районної ради, за звичайних обставин не пізніш ніж за 3 дні повідомляється, які питання планується розглянути на засіданні президії районної ради, і надаються необхідні матеріали.

       6. Доповідачем з питань, які винесені на розгляд президії виступає голова (заступник голови) профільної постійної комісії, яка надала висновки з означеного питання. У разі необхідності надання пояснень до запропонованого проекту, співдоповідачем виступає ініціатор порушеного питання.

               На засіданні президії районної ради під час обговорення питань можуть ставитися запитання виступаючим, проводитися діалоги за умови, що одночасно говорить не більше одного промовця. Слово для виступів надається за зверненням бажаючих виступити.

      7. Засідання президії районної ради протоколюються виконавчим апаратом районної ради. Апаратом районної ради ведеться аудиозапис та скорочений протокол засідання президії.

       8. У протоколі засідання президії районної ради зазначаються : дата; час і місце проведення засідання; кількість членів президії районної ради, присутніх на засіданні; питання порядку денного, винесені на розгляд президії районної ради; назви і редакції документів, поширених серед членів президії районної ради для цього засідання; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; результати голосування і прийняті рішення. До протоколу додаються:

 1. 1)список членів президії районної ради, присутніх на засіданні,
 2. 2)список осіб, офіційно запрошених, і тих, які були присутні на засіданні,
 3. 3)письмово викладені окремі думки членів президії районної ради та інших осіб, які мають право ухвального голосу (пункт 4 даного Положення),
 4. 4)примірники матеріалів, які розглядалися на засіданні.

       9. Головуючий на засіданні президії районної ради підписує протокол відповідного засідання.

     10. Рішення президії районної ради, у разі необхідності, надсилаються виконавчим апаратом районної ради членам президії районної ради та іншим особам за дорученням голови районної ради, а також надаються депутатам районної ради для ознайомлення за їх зверненням.

       11. Президія районної ради у зв’язку зі скликанням і проведенням сесій районної ради:

 1. 1)попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд районної ради, а також рекомендований проект порядку денного пленарних засідань сесії районної ради;
 2. 2)вирішує інші питання, пов’язані зі скликанням і проведенням сесій районної ради.

     12. З метою координації і організації діяльності постійних комісій і тимчасових комісій районної ради президія районної ради:

 1. 1)вживає заходів щодо організації скоординованої спільної роботи комісій районної ради;
 2. 2)контролює висвітлення у пресі повідомлень і матеріалів про діяльність комісій районної ради.

     13. Президія районної ради, для допомоги депутатам районної ради у здійсненні ними свої повноважень, координує роботу депутатських груп і фракцій.

     14. Президія районної ради на звернення депутатських груп та фракцій надає їм довідкові, інформаційні та інші матеріали, що стосуються діяльності президії.

     15. Президія районної ради не рідше одного разу на рік інформує районну раду про свою діяльність та її результати, організацію та стан справ з питань, віднесених до її відання.

 

Календар новин

<< < Червень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30