Звіт голови Роздільнянської районної ради шостого скликання про свою діяльність за 2012 рік

 

Звіт

Голови Роздільнянської районної ради Сергія Миколайовича КРИЛОВА про свою діяльність

Шановні депутати і запрошені!

Відповідно до п.17. ч. 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», голова районної ради щорічно звітує перед радою про свою діяльність.

На початку звіту хочу подякувати депутатам, посадовим особам органів місцевого самоврядування району, виконавчої влади, керівникам підприємств, організацій і установ, всім тим, хто приклав своїх зусиль для забезпечення злагодженої роботи районної ради, підвищуючи тим самим авторитет органів місцевого самоврядування. Районна рада працювала чітко, дотримуючись повноважень та норм, що передбачені чинним законодавством та регламентом роботи районної ради. Депутатів районної ради у звітній період характеризувала конструктивна співпраця, взаємна вимогливість, доброзичливість, налаштованість на продуктивну роботу і націленість на конкретний результат. Головним у діяльності ради, для мене, як голови ради були питання зростання ролі депутатів у процесах соціально-економічного розвитку району, формування і виконання районного бюджету, створення позитивних умов для ефективного функціонування та належної діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад району. Те позитивне, що зроблено – це колективна праця депутатів, постійних комісій, президії, сесійної роботи, виконавчого апарату.

Склад районної ради нинішнього скликання це 40 депутатів, з яких: 22 депутата обрані від Партії регіонів, 9 від Народної партії, , 4 від політичної партії «Сильна Україна» , 2 від ВО «Батьківщина», 2 від політичної партії «Наша Україна», 1 від Соціалістичної партії України. Згідно із Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» депутати районної ради на основі єдності поглядів або партійного членства об’єдналися у депутатські фракції.

В районній раді сформовано 3 фракції, а саме: «Партії Регіонів», «Народна Партія», «Єдність». П’ятеро депутатів районної ради на даний час є позафракційними.

Новизною роботи депутатів районної ради є те, що згідно із Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат районної ради може мати помічників-консультантів. На сьогоднішній день в районній рад VI скликання зареєстровано 24 помічника-консультанта, що дає змогу депутатам районної ради значно краще взаємодіяти з сільськими, селищною радами нашого району, виконувати передвиборчі програми та свої зобов’язання перед виборцями.

Але, як не прикро, необхідно наголосити і на те, що не всі депутати виконують свої депутатські обов’язки належним чином. Так є депутати, які прийняли участь менш ніж в 50% засідань сесій районної ради, що не надає можливості мешканцям територіальних громад району отримувати їх підтримку. Але вважаю за необхідне відмітити, що більшість народних обранців з усією відповідальністю ставляться до своїх депутатських обов'язків, регулярно відвідують засідання постійних комісій та пленарні засідання сесій, беруть активну участь в обговоренні питань та підготовці проектів рішень.

При підготовці питань на сесію районної ради в комісіях обов’язково проходить їх обговорення і питання виносяться на розгляд сесії тільки після позитивного висновку комісій. Хотілося би також зазначити, що в комісіях розглядаються не тільки ті питання, що безпосередньо стосуються профільного напрямку тієї чи іншої комісії, а й інші питання, чимало звернень громадян також розглядається постійними комісіями. які плануються на розгляд сесії.

Депутати вважають, що кожне рішення повинно прийматись тільки в інтересах виборців, тому позитивно оцінити його має абсолютна більшість депутатів районної ради.

Робота у постійних комісіях є переконливим свідченням активної позиції депутатів. Районна рада намагалася вести свою роботу відкрито і гласно. Для досягнення цієї мети нами використовувались різні форми і методи.

З метою інформування населення району про роботу районної ради постійно розміщувались матеріали в районній газеті «Вперед».

Ще більша кількість інформації оприлюднюється через розміщення на офіційному сайті районної ради в мережі Інтернет (http://rozdilna-rada.odessa.gov.ua/). Завдяки останньому забезпечується прозорість та відкритість суб'єкта владних повноважень і створюється механізм реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Систематичне оприлюднення надає можливість оперативно отримувати населенню інформацію життєдіяльності районної ради в будь-якому місці де є можливість доступу до Інтернету.

Мешканці району, депутати мали можливість завчасно ознайомитися з проектами рішень та довідковими матеріалами, з метою обговорення та своєчасного внесення пропозицій. Жителі територіальних громад району можуть не лише дізнатися про питання, які розглядатимуться, а разом із депутатами взяти участь в обговоренні порушених проблем.

Для більш ефективного використання на сайті запроваджені наступні розділи:

 • розпорядження голови Роздільнянської районної ради шостого скликання;

 • рішення Роздільнянської районної ради шостого скликання

 • проекти рішень, винесені на розгляд наступної  сесії Роздільнянської районної ради шостого скликання

 • керівництво Роздільнянської районної ради шостого скликання

 • апарат Роздільнянської районної ради 

 • комунальні підприємства Роздільнянського району

 • склад Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Роздільнянської районної ради шостого скликання

 • регламент Роздільнянської районної ради шостого скликання

 • положення про Президію Роздільнянської районної ради шостого скликання

 • положення про постійні комісії Роздільнянської районної ради шостого скликання

 • депутати Роздільнянської районної ради шостого скликання

 

Важливим напрямком роботи районної ради є також правове забезпечення діяльності районної ради, організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових документів в діяльності районної ради; забезпечення правильного застосування законодавства, розробка проектів нормативно-правових актів районної ради, розпоряджень голови районної ради, їх експертиза на відповідність чинному законодавству; узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції районної ради.

Контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень покладено, в основному, на постійні комісії ради. Аналіз стану справ у цьому питанні свідчить, що нам необхідно вдосконалювати механізм контролю за виконанням рішень ради, зробити його більш дієвим, давати принципову оцінку кожному випадку, який стосується виконання рішень ради та рекомендацій постійних комісій у встановлені терміни. На це мають бути спрямовані зусилля голів постійних комісій та виконавчого апарату ради.

Відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районною радою утворено дорадчий орган – Президію, до складу якої входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій, керівники депутатських фракцій.

Президія районної ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, координує роботу постійних комісій ради.

Президію районної ради очолює голова районної ради.

Протягом звітного періоду проведено 9 засідань президії, розглянуто близько 230 питань.

 

На засіданнях президії розглянуто ряд питань, які запропонували постійні комісії, депутати районної ради, а також ті, що потребували термінового розгляду.

Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами районної ради на засіданнях президії районної ради ретельно розглянуто і внесено на розгляд сесій районної ради.

За звітний період проведено 9 пленарних засідань сесій районної ради, на яких розглянуто та прийнято 217 рішень. Розгляду будь-якого питання на пленарному засіданні сесії ради, передує його обов’язкове вивчення постійними комісія. Чимало питань вивчаються кількома комісіями одночасно. Таким чином, тільки з тих, що отримали позитивні висновки та рекомендації після розгляду, постійними комісіями розглянуто питань:

 • з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та гласності, розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою - 17;

 • з бюджету, банківської діяльності та фінансово-економічних питань - 97;

 • з питань освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту - 36;

 • з питань промислової політики і транспорту, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження та житлово-комунального господарства – 9;

 • з питань спільної власності територіальних громад району, приватизації комунальної власності, забезпечення законності та громадського порядку - 118;

 • з питань регуляторної політики, підтримки і розвитку підприємницької діяльності, торговельного і побутового обслуговування населення - 13;

 • з питань аграрної політики, земельних відносин, будівництва, транспорту і зв’язку – 49;

 • з питань екології, природокористування, надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків - 8.

На пленарні засідання ради запрошуються депутати обласної ради, керівники районних служб, голова, заступники голови начальники відділів та управлінь районної державної адміністрації, міський, селищний та сільські голови, представники засобів масової інформації. Це надає роботі сесії більш активного та цілеспрямованого змісту, дозволяє прийняти виважені, конкретні рішення, сприяє відкритості та прозорості дій районної ради

На контролі районної ради перебуває 338 рішень.

Серед пріоритетних завдань, на які спрямовувались основні зусилля, були: наповнення районного бюджету, розв’язання соціальних питань, зміцнення ролі органів місцевого самоврядування в організації життя району, забезпечення стабільної роботи закладів охорони здоров’я, освіти, культури, зміцнення їх матеріально-технічної бази, розвиток фізичної культури і спорту.

Особливе місце в роботі районної ради займає питання формування бюджету. Як минулорічний, так і бюджет 2013 року не дають можливості розгорнути широке поле діяльності із вирішення соціальних проблем.

Саме тому ми працюємо над бюджетом системно і послідовно, аналізуючи усі надходження і наявні резерви. Серед резервів, які недостатньо задіяні – ініціатива територіальних громад, підприємливість кадрів, ефективне використання земельних, майнових, людських та інших ресурсів.

Одним з пріоритетних напрямів в роботі постійної комісії з бюджету, банківської діяльності та фінансово-економічних питань (голова комісії Дворник І.М.) є формування, затвердження та виконання бюджету району. Бюджет Роздільнянського району за 2012 рік по доходах виконано (без урахування трансфертів) на 100,0 відсотка, при плані 189 566,8 тис. грн. фактично надійшло 184 559,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду виконано на 98,7 відсотка (при плані 17 711,1 тис. грн. надійшло 17 478,7 тис. грн.)до минулого року надходження збільшились на 8,9%, або на 1 430,8 тис.грн.; по спеціальному фонду виконано на 126,3 відсотка, що більше плану на 224,9 тис. грн. (при плані 855,7 тис. грн. надійшло 1 080,6 тис. грн.).

Одним із головних джерел наповнювання районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб питома вага котрого складає 99,7%.. При річному плані 17 594,4 тис. грн., надійшло до районного бюджету 17 490,1 тис. грн. виконання складає 99,4 відсотка, до минулого року надходження збільшились на 1 890,1 тис. грн., або на 12,1%.

Невиконання планових призначень по податку з доходів фізичних осіб склалось по наступним причинам:

- переведена станція Роздільна-Сортувальна в негоспрозрахунковий структурний підрозділ Одеської дирекції залізничних перевезень;

- Одеська філія ПАТ «Укртелеком» перераховує податок з доходів фізичних осіб до бюджету м.Одеси;

- військова частина А 1357 розформована.

 

Дотації вирівнювання з Державного бюджету України за 2012 рік надійшло в сумі 80 582,5 тис. грн., або 100 %, а також:

 • додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 6 506,4 тис. грн.;

 • додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення в сумі 285,9 тис. грн.

 • додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ в сумі 3 871,7 тис. грн.

Надійшло субвенцій з Державного бюджету:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання в сумі 2 408,86309 тис. грн., або 92,9%;

 • на виплату допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 49 931,2382 тис. грн., або 99,9%;

 • на оплату твердого та рідкого побутового палива, скрапленого газу 745,03484 тис. грн., або 100,0%;

 • на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання, водовідведення , квартирної плати, вивезення сміття та побутових відходів загального фонду 4 575,58579 тис. грн., або 99,4% ;

 • на оплату послуг зв’язку та інших послуг 1 840,86 тис. грн., або 100 %;

 • субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у сумі 629,88303 тис. грн. 96,1 %;

Із обласного бюджету надійшла субвенція на фінансування притулку для дітей „Теплий дім” у сумі 793,55 тис. грн. (99,8%) та інша субвенція в сумі 1687,1 тис. грн..

Кошти, що надходять до районного бюджету від місцевих рад виконанні на 87,2 % і складають 1 524,04709 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшло: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  (спеціального фонду) в сумі 1 298,4 тис. грн., субвенція з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів сумі 3 440,22875 тис. грн. та інша субвенція в сумі 1 435,72967 тис. грн.

 

Перелік робіт по розвитку інфраструктури району шляхом будівництва та ремонту діючих об’єктів можна продовжувати. Хочу сказати, що районна рада спільно з райдержадміністрацією вирішувала всі можливі питання. Зокрема вирішено питання фінансування:

- капітального ремонту будинку культури в м. Роздільна – 1 247,7 тис. грн.;

- капітального ремонту ДЮСШ м. Роздільна - 500,0 тис. грн.;

- заміни насосного обладнання на насосній станції 2-го підйому с. Степанівка, згідно робочого проекту «Аварійно-відновлювальні роботи на насосній станції 2-го підйому с. Степанівка і магістральному водогоні с.Степанівна - м.Роздільна» - 882,19 тис. грн.;

- придбання меблів та обладнання на об'єкт "Капітальний ремонт приміщень дитячого садка у с. Кучурган Роздільнянського району" 100,9 тис. грн..

- капітального ремонту приміщень дитячого садка у с. Кучурган Роздільнянського району - 187,42 тис. грн..

- капітальний ремонт мереж водопостачання у с. Єреміївка Роздільнянського району – 228,57 тис. грн..

- Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.. Миру, Одеська та Автозаводська с. Єреміївка – 300,0 тис. грн.

Крім наведеного, зроблений капітальний ремонт сесійної зали районної ради, що надало змогу не тільки депутатам районної ради проводити як пленарні засідання, так і засідання постійних комісій, у належних умовах, а і чималу кількість заходів районного значення.

За минулий рік районною радою прийнято 9 районних програм, всього ж, на сьогодні діє 35 програм, спрямованих на вирішення ряду соціальних питань в районі. Саме в цьому році районною радою затверджений порядок розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, враховуючи вимоги якого, всі раніше прийняті програми приведені у відповідність.

Традиційно хочеться відзначити роботу членів постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад району, приватизації комунальної власності, забезпечення законності та громадського порядку. (голова комісії Ставничій О.О..), на долю якої прийшлося 50 % питань, які розглянути за звітний період на пленарних засіданнях районної ради. Основними з яких були питання упорядкування орендних відносин, вдосконалення роботи комунальних підприємств та інші.

Майно спільної власності було сформовано в жовтні 1992 року в процесі розмежування державної і комунальної власності, а перелік об’єктів, затверджений рішенням сесії районної ради від 25 січня 2002 року №218-XXIII «Про передачу із спільної власності територіальних громад Роздільнянського району у комунальну власність міста, селища, сіл та прийняття із комунальної власності міста, селища, сіл у спільну власність територіальних громад Роздільнянського району окремих об’єктів соціальної інфраструктури». До речі, на сьогоднішній день об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Роздільнянського району, управління якими здійснює районна рада обліковується – 136, в тому числі – 1 об’єкт в складі майнового комплексу аеропорт Лиманське до якого входить 42 інвентарних об’єктів. Слід зауважити, що не всі об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Роздільнянського району, управління якими здійснює районна рада мають необхідну технічну документацію та право установчі документи. Тому одним із основних напрямків роботи районної ради – є забезпечення об’єктів власності право установчими документами. Необхідно привернути увагу на те, що саме в 2012 році проведена повна інвентаризація об’єктів спільної власності територіальних громад району.

 

За звітний період в повному обсязі було виготовлено технічні паспорти та свідоцтва на право власності на наступні об’єкти:

- адміністративна будівля з господарськими спорудами Роздільнянського районного суду, які розташовані за адресою: вул. Шевченка, №85, м. Роздільна, Одеської області – 2 063 грн.;

- приміщення загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 м. Роздільна, яке розташоване за адресою: вул. Карла Маркса, 17а м. Роздільна, Одеської області – 3 630 грн.;

- гараж кінотеатру «Ювілейний», який розташований за адресою: вул. 1-го Травня, 1, м. Роздільна, Одеської області – 372 грн.;

- приміщення загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 м. Роздільна, яке розташоване за адресою: вул. Садова, 9, м. Роздільна, Одеської області – 3 132 грн.;

- приміщення будинку побуту «Чайка», яке розташоване за адресою: вул. Леніна, 86, смт. Лиманське, Роздільнянського району, Одеської області – 438 грн.;

- приміщення загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Кам’янка, яке розташоване за адресою: с. Кам’янка, Роздільнянського району, Одеської області – 3 991 грн.;

- приміщення загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Виноградар, яке розташоване за адресою: вул. Леніна, 207-В, с. Виноградар, Роздільнянського району, Одеської області – 5 304 грн.;

- приміщення загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Степанівка, яке розташоване за адресою: вул. Ворошилова, 1, с. Степанівка, Роздільнянського району, Одеської області – 6 016 грн.;

- приміщення загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Бурдівка, яке розташоване за адресою: вул. Шкільна, с. Бурдівка, Роздільнянського району, Одеської області – 2 340 грн.;

- приміщення загальноосвітньої школи I-II ступенів с. Старостине, які розташовані за адресою: вул. Фрунзе, 28а та вул. Фрунзе, 29б, с. Старостине, Роздільнянського району, Одеської області – 1816 грн.;

- приміщення загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Слобідка, яке розташоване за адресою: вул. Центральна, с. Слобідка, Роздільнянського району, Одеської області – 6 156 грн.

- приміщення «Навчально – виховний комплекс (школа – гімназія) №1 міста Роздільна», що знаходиться за адресою: м. Роздільна, вул. Шевченка, 56, Одеської області» - 13 944 грн.;

- приміщення загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 м. Роздільна, яке розташоване за адресою: вул. Щербакова, 54, м. Роздільна, Одеської області – 11 488 грн.;

 

Відповідно до чинного законодавства України за пропозицією постійної комісії районної ради з питань спільної власності територіальних громад району, приватизації комунальної власності, забезпечення законності та громадського порядку проводилася безоплатна передача та здача в оренду об’єктів (в тому числі прийняті рішення про затвердження договорів на відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та комунальних послуг) до державної та комунальної власності рад, проводилося списання з балансу фізично і морально зношених основних засобів, були прийняті рішення про надання згоди на надання в оренду приміщень та про розірвання договорів оренди та договорів на відшкодування витрат на утримання та надання комунальних послуг. З цього приводу районною радою прийнято – 42 рішення.

 

Як свідчить аналіз, за 2012 рік та початок 2013 року загально-освітніми школами, районною радою та комунальним закладом «Роздільнянська центральна районна лікарня» було укладено 16 договорів оренди.

За звітний період від здачі в оренду комунального майна орендодавці отримали 44 571,12 грн.

 

Районною радою були прийняті рішення стосовно долі колишнього військового аеропорту Лиманське, а саме: від 29 березня 2012 року №298-VI «Про внесення змін до рішення районної ради від 06 травня 2011 року №116-VI «Про вступ Роздільнянської районної ради до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний Аеропорт Лиманське»; від 15 червня 2012 року №364-VI «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 06 травня 2011 року №116-VI «Про вступ Роздільнянської районної ради до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний Аеропорт Лиманське»; від 01 серпня 2012 року №382-VI «Про стан здійснення процедури вступу Роздільнянської районної ради до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний аеропорт Лиманське»; від 26 жовтня 2012 року №424-VI «Про хід виконання рішення районної ради від 01 серпня 2012 року №382-VI «Про стан здійснення процедури вступу Роздільнянської районної ради до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний аеропорт Лиманське».

 

Нажаль слід зазначити що до теперішнього часу остаточно не вирішено питання подальшої долі майнового комплексу у складі будівель та споруд «Аеродром Лиманське». На це є вагомі причини, зокрема індивідуальність та специфіка зазначеного об’єкта, як транспортного вузла та відсутність порозуміння з колишнім орендарем – ТОВ «Міжнародний аеропорт Лиманське».

 

За звітний період на засіданні постійної комісії районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, будівництва, транспорту і зв’язку було розглянуто низьку питань які надали можливість для поповнення надходжень до місцевих бюджетів, управління розвитком територій та формування соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, розміщення всіх видів будівництва, обґрунтування розмірів субвенцій на розвиток району, раціонального використання земельних ресурсів та охорони земель, їх розвитку і організації.

 

Відповідно до рішень районної ради

 • затверджено 30 технічних документацій з нормативної грошової оцінки

 • надано погодження комунальному підприємству «Гармонія» користування надрами з метою геологічного вивчення корисних копалин місцевого значення в межах родовища на земельній ділянці площею 25 га., яка розташована на території Кучурганської сільської ради (за межами населеного пункту);

 • затверджено Комплексну програму розроблення (оновлення) містобудівної документації Роздільнянського району Одеської області на 2012 – 2016 роки;

 • затверджено районну програму «Про використання коштів на освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони земель в Роздільнянському районі Одеської області на 2010 – 2015 роки» в новій редакції;

 • затвердженні переліки мешканців Роздільнянського району, які бажають отримати пільговий довгостроковий кредит за цільової програмою «Власний дім».

 

 

За ініціативою депутатів, членів постійної комісії з питань освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, з метою сприяння забезпеченню повноцінної роботи в районі, були розглянуті та винесені на розгляд сесії районної ради наступні питання:

- про внесення змін до штатного розпису відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації;

- про внесення змін до штатного розпису районного центру соціальних служб для дітей та молоді Роздільнянської районної державної адміністрації;

- про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2997 року №150- затвердження районної цільової Програми протидії захворювання на туберкульоз на 2008-2011 роки;

- про створення тимчасової контрольної комісії Роздільнянської районної ради з питань організації харчування дітей в загальноосвітніх закладах району;

- про увічнення пам’яті учасників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на території Роздільнянського району;

- про надання згоди на прийняття із спільної власності територіальної громади Буцинівської сільської ради до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Роздільнянського району фельдшерсько-акушерського пункту, що знаходиться за адресою: вул.Наліваного, 36, с.Буцинівка Роздільнянського району Одеської області;

- про хід виконання рішення районної ради від 03 грудня 2008 року №238-V «Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей в Роздільнянському районі на 2009-2012 роки»;

- про хід виконання рішення районної ради від 03 грудня 2008 року №238-V «Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2009-2012 роки»;

- про стан підготовки об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо - зимовий період 2012-2013 років;

- про затвердження районної програми з виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року в новій редакції;

- про створення комунального закладу «Роздільнянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

Не залишається поза увагою депутатів, постійних комісій районної ради і таке важливе питання, як літнє оздоровлення дітей.

 

Влітку 2012 року оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл району було організовано в пришкільних таборах, де оздоровились 505 дітей. Для забезпечення харчування дітей в пришкільних таборах з районного бюджету виділено 473,1 тис. грн. Директори шкіл та пришкільних таборів району забезпечили комплексний підхід до організації оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків.

Чимала доля питань, віднесених до компетенції ради, розглядається та вивчається постійною комісією з питань промислової політики, паливно-енергетисного комплексу, енергозбереження та житлово-комунального господарства (голова – Чорний В.В.). Всі питання пов’язані із діяльністю комунальних підприємств (закладів) спільної власності територіальних громад району, щодо стану фінансової та господарської діяльності даних підприємств вивчаються за активної участі означеної комісії. Крім того, постійна комісія тримає на контролі питання реалізації заходів програми підтримки та розвитку територіальних громад району та районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2012-2016 роки, завдяки якій мешканці району отримують довгострокові пільгові кредити, більшість яких спрямована на газифікацію власних житлових будинків.

 

За участю постійної комісії з питань регуляторної політики, підтримки та розвитку підприємницької діяльності, торговельного і побутового обслуговування населення затверджені Положення про порядок відчуження майна, що є спільною власністю територіальних громад району та Порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад району, які є регуляторними актами.

Постійною комісією районної ради з питань екології, природокористування, надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків (голова комісії Ліпнягов П.П. .) надано на розгляд, а в подальшому затверджено районною радою програму розвитку цивільного захисту Роздільнянського району на 2012-2013 роки.

 

У 2012 році в районі проводилася робота з покращення загального екологічного стану території:

за рішенням Одеської обласної ради на захист від підтоплення частини території с.Кучурган та смт. Лиманське Роздільнянського району виділені кошти з обласного природоохоронного фонду у сумі 1642 тис. грн.. ????????????????????

 

Всі питання, що регулюють безпосередньо діяльність районної ради, проходять ретельний розгляд на засіданнях постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та гласності, розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою (голова – Швець Л.Д.).

 

В цьому році район бере участь у другій фазі Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансується Європейським Союзом і впроваджується ООН та триватиме 4 роки.

 

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" – це всеукраїнський проект, метою якого є створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розробки та впровадження громадських ініціатив. Районною радою укладені договори с сільськими радами про передачу коштів з районного бюджету Роздільнянського району до сільського бюджету відповідних рад на виконання інвестиційних проектів. З місцевих рад району в даному проекті беруть участь чотири: Егорівська, Понятівська, Кам’янська Виноградівська сільські ради. .

 

З метою активізації діяльності територіальних громад та мобілізації місцевих ресурсів задля покращення умов життя населення цих рад та підвищення рівня участі органів місцевого самоврядування і місцевих ініціатив територіальних громад у вирішенні місцевих проблем по всіх цих сільських радах відбулися збори громад, які одностайно підтримали це починання. Територіальні громади вже визначилися з об’єктами (водопровідні мережі, водонапірні башти), над якими будуть працювати в рамках Проекту, і визначили ініціативи, націлені на покращення умов життя їх мешканців.

Громадські організації відповідно до проекту в цілому отримали в 2012 році по ІІ траншу 128 561 гривень.

 

Звітний рік ознаменований прийняттям рішення про затвердження офіційних символів Роздільнянського району – герба та прапора, їх опису та положення про порядок використання. Прийнята символіка територіальної громади відображує її історичні, культурні, соціально-економічні особливості і традиції. Наявність власної силовики надає ознаки індивідуальності та історичної єдності.

 

 

Значна увага в районній раді приділяється роботі з усними та письмовими зверненнями громадян. Робота щодо звернень громадян проводиться відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

На особистому прийомі мною прийнято 51 мешканець району. Надійшло звернень – 97, з них колективних – 12, в яких 252 підпису. В основному всі питання, порушені громадянами, вирішувались безпосередньо на місці або через невеликий проміжок часу.

В переважній більшості випадків громадяни піднімають питання соціального захисту та сільського господарства, питання незадовільного стану доріг. Районна рада не залишає жодне звернення без уваги і оперативно приймає міри по порушених питаннях. Окремим сільським радам району, їх посадовим особам слід більш предметно відноситися до їх вирішення, не змушувати людей їздити і шукати допомоги в районі та області. Продовжують турбувати людей і питання електропостачання, комунального господарства, благоустрою, питного водопостачання, опалення і газифікації житлових будинків, питання функціонування закладів освіти, культури та охорони здоров’я, соціального захисту населення, земельних відносин.

Звернення громадян розглядались виконавчим апаратом районної ради із залученням працівників відповідних відділів та управлінь районної державної адміністрації, депутатів районної ради.

Чимало звернень розглядались комісійно

За звітний час в районну раду надійшов 1251 документ, у тому числі з вищих органів влади 140. Виконавчим апаратом районної ради вжиті заходи з їх своєчасному виконанню. За звітний період підготовлено та відправлено 1237 документів.

 

Головою районної ради видано 205 розпоряджень, з них: 121 з основної діяльності, 84 - з кадрових питань.

 

Доброю традицією в районі стало проведення загальнодержавних та професійних свят. В звітному періоді головою видано 13 розпоряджень та урочисто нагороджені Почесними грамотами 2 мешканця району , Грамотами районної ради 119 мешканців району та 2 отримали Подяку голови районної ради.

 

Незважаючи на те, що в системі рад не передбачено владної вертикалі, районна рада виступає в своєму роді координатором – методистом у спільній діяльності районної та місцевих рад. В нашому районі 18 сільських, одна селищна ради і одна міська ради. Вони не лише представляють на місцях державу і владу, а й виступають безпосередніми носіями інтересів територіальних громад, дбають про повсякденний побут, вирішення найболючіших проблем людей. Виходячи з цього, прагнемо надавати їм різноманітну допомогу, щоб вони могли якомога повніше й ефективніше їх здійснювати, працювати активно, послідовно, цілеспрямовано, а головне - компетентно, із чітким розумінням прав і обов'язків.

Для того, щоб робота органів місцевого самоврядування була більш результативною, в районі розроблена система взаємодії сільських, селищних рад з районною радою. Регулярно проводяться Дні апарату районної ради в місцевих радах району, семінари-наради із місцевими головами, секретарями місцевих рад, на яких розглядається чимало актуальних питань, які щодня постають перед органами місцевого самоврядування під час виконання ними власних повноважень Перед учасниками семінарів виступали працівники апарату районної ради, керівники управлінь та відділів районної державної адміністрації, районних служб, податкової служби.

Консультативно-дорадчим органом районної ради для більш тісної взаємодії та оперативного вирішення назрілих питань стала Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, до складу якої входять міський, селищний та сільські голови району. В звітному періоді проведено чотири засідання, на яких розглянуто низка питань. Серед них найважливіші:

 • про організацію робіт із забезпечення органів місцевого самоврядування містобудівною документацією та передбачення коштів в місцевих бюджетах на розробку містобудівної документації населених пунктів району;

 • про приведення власних нормативних актів у відповідність із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності та затвердження місцевими радами району порядків залучення коштів пайової участі на розвиток соціальної та інженерної інфраструктури;

 • про оздоровлення та відпочинок дітей Роздільнянського району влітку 2012 року;

 • про підготовку до чергового призову громадян України на строкову військову службу весною 2012 року;

 • про стан виконання рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради від 13 січня 2012 року «Про співробітництво Роздільнянського районного центру зайнятості з органами місцевого самоврядування»;

 • про розгляд та обговорення геральдичної символіки Роздільнянського ради району Одеської області;

 • про застосування чинного законодавства при здійсненні нотаріальних дій посадовими особами місцевого самоврядування;

 • про підготовку об’єктів охорони здоров’я до осінньо – зимового опалювального сезону 2012-2013 років;

 • про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року;

 • про підготовку закладів освіти до осінньо – зимового опалювального сезону 2012 - 2013 років.

 

На засідання Координаційної ради залучались представники: районного центру зайнятості, лікувальних закладів, нотаріату, громадських організацій, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Роздільнянською районною радою утворено структурний підрозділ – відділ «Трудовий архів при Роздільнянській районній раді», який займається  зберіганням документів з особового складу та документів тимчасового зберігання ліквідованих підприємств, установ і організацій, не залежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території Роздільнянського району та забезпечує соціально – правові інтереси громадян, відповідно до Законів України

Керівник виконавчого апарату та завідувачі відділів постійно беруть участь у навчанні сільських, селищних голів, секретарів місцевих рад. Проводять Дні апарату в місцевих радах району.

У підвищенні ефективності діяльності районної ради немалу роль відіграє виконавчий апарат районної ради. В апараті районної ради на сьогодні, як і в попередні роки, функціонує шість відділів, у яких працює __ спеціалістів. Як на мій погляд, цю важливу функцію він виконує на високому професійному рівні. Протягом року працівники апарату здійснювали організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, постійних комісій, президії районної ради, забезпечували взаємодію з органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надавали їм при необхідності консультативно-методичну допомогу. У звітному періоді ми добивались тісної взаємодії виконавчого апарату ради та депутатського корпусу. Вони спільно працювали над підготовкою пленарних засідань та засідань постійних комісій, попередньо вивчали стан справ з обговорюваних проблем, відпрацьовували проекти рішень.

Районною радою ведеться претензійно-позовна робота.

ТОВ «Міжнародний аеропорт Лиманське» має заборгованість за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад в сумі 362085,73 грн. та пені – 212858,52 грн. згідно договору оренди цілісного майнового комплексу «Аеродром Лиманське» від 06 березня 2006 року та Додаткової угоди до нього від 24 грудня 2007 року, укладеного між Роздільнянською районною радою Одеської області, в особі директора комунального підприємства спільної власності територіальних громад Роздільнянського району «Лиманське» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний аеропорт Лиманське».

ТОВ «Міжнародний аеропорт Лиманське» звернулося до господарського суду Одеської області з позовом до Роздільнянської районної ради про зобов’язання здійснити перерахунок орендної плати, що призвело б до втрат районного бюджету.

В результаті проведення позовної роботи районною радою, 27 вересня 2012 року Одеським апеляційним господарським судом розглянувши апеляційну скаргу Роздільнянської районної ради Одеської області на рішення господарського суду Одеської області від 16 липня 2012 року за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний аеропорт Лиманське» до Роздільнянської районної ради Одеської області за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача – комунального підприємства спільної власності територіальних громад Роздільнянського району «Лиманське» про зобов’язання здійснити перерахунок орендної плати прийнято постанову, якою апеляційну скаргу Роздільнянської районної ради Одеської області – задоволено, рішення господарського суду Одеської області від 16 липня 2012 року скасовано та прийнято нове рішення, яким в позові ТОВ «Міжнародний аеропорт Лиманське» - відмовлено в повному обсязі.

Районною радою подано адміністративний позов до Управління Пенсійного фонду України в Роздільнянському районі Одеської області про стягнення з надміру сплачених страхових внесків у сумі 140676 грн. 18 коп.

 

Слід звернути увагу на підвищення професійного рівня працівників органів місцевого самоврядування. В звітному періоді 14 посадових осіб місцевого самоврядування підвищили свою кваліфікацію в Одеському регіональному інституті Державного управління Національної академії Державного управління при Президентові України. Корисним в цьому плані є налагодження тісної співпраці в рамках заключної угоди з управлінням Головного управління державної служби України в Одеській області метою якої є співробітництво та взаємодія щодо реалізації державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

Поряд з тим, що уже зроблено, є багато завдань які чекають своєї реалізації в житті району. Хоча досягненню порозуміння часто передувала напружена робота усіх ланок виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, живі дискусії по вирішенню тих чи інших питань, а часом і досить складні переговори я вважаю це закономірним явищем в ситуації, коли у виборчому органі працює 40 народних обранців різних за професійною діяльністю та політичними поглядами.

 

Оцінюючи реальну обстановку в районі, всі ми бачимо і розуміємо проблеми, над вирішенням яких ще потрібно працювати районній раді та органам місцевого самоврядування на місцях.

Також, як голова районної ради, вважав і вважаю своїм першочерговим обов’язком:

 консолідувати зусилля депутатів районної ради для вирішення проблемних питань життєдіяльності району, які спрямовані на покращення життя наших громадян;

 забезпечити тісну співпрацю всього депутатського корпусу з органами виконавчої влади, особливо з виконання програм соціально-економічного розвитку, налагодження чітких орендних земельних та майнових відносин, вирішувати питання безробіття в районі;

 сприяти активній участі всіх депутатів у формуванні та виконанні головних напрямків розвитку як інфраструктури, так і промислового та сільськогосподарського виробництва в районі, враховуючи потреби та побажання територіальних громад району, які ми представляємо;

 націлювати та згуртовувати депутатів на ефективну роботу з виконання покладених на них Законами України повноважень; домагатися щорічної звітності депутатів перед виборцями про свою роботу;

 вдосконалювати систему організації прийому виборців депутатами районної ради, приділяти особливу увагу організації прийому громадян за їх місцем роботи та місцем проживання;

  працювати над благоустроєм та належним санітарним станом населених пунктів, їх водо забезпеченням;

 • приділити увагу ремонту доріг та транспортному сполученню з районним та обласним центрами.

 

Шановні депутати, виборці!

В звіті не передбачалось висвітлити всі напрями діяльності районної ради. Ставилось за мету висвітлити окремі питання та результати роботи депутатського корпусу, проблеми, над якими ми працюємо. Звичайно, не все вдається в нашій роботі, для цього є як об’єктивні, так і суб’єктивні причини. Ми знаємо про невирішені питання. Деякі з них я виклав. Думаю, що про інші ви нам підкажете у своїх листах та виступах.

Але впевнений в одному – разом з вами, при активній вашій підтримці та участі у всіх заходах, ми зможемо і будемо робити значно більше, удосконалювати свою роботу, робити все, щоб виконати свої передвиборчі програми.

Календар новин

<< < Серпень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31