19 червня 2017 року об 12.00 відбулось засідання постійної комісії районної ради з питань з питань освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення

19 червня 2017 року об 12.00 відбулось засідання постійної комісії районної ради з питань з питань освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення. Засідання відкрив та вів                      С.П. Пастухов – голова постійної комісії. До порядку денного були включені наступні питання.

  1. 1.Про затвердження районна програми підтримки та державного навчального закладу «Лиманський професійний аграрний ліцей» на 2017-2018 роки.

Доповідач: Олена Вікторівна Тегляєва, в.о. керівника виконавчого апарату районної ради.

2. Про звіт директора районного комунального закладу «Роздільнянська школа мистецтв» щодо результатів фінансової та господарської діяльності закладу спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Роздільнянського району за 2016 рік та про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської   діяльності районного комунального закладу «Роздільнянська школа мистецтв» за 2015 – 2017 роки
Доповідач: Роман Володимирович Гімбра, директор районного комунального закладу «Роздільнянська школа мистецтв».

Співдоповідач: Олена Миколаївна Шершень, головний спеціаліст відділу у справах майна виконавчого апарату районної ради.

3. Про результати перевірки окремих питань фінансово -   господарської     діяльності   комунального закладу спільної власності   територіальних громад Роздільнянського району стадіон «Спартак» за 2016 –   2017 роки.

Доповідач: Валерій Сергійович Заєць, директор комунального закладу спільної власності   територіальних громад     Роздільнянського району стадіон «Спартак».

Співдоповідач: Олена Миколаївна Шершень, головний спеціаліст відділу у справах майна виконавчого апарату районної ради.

  1. 4.Про результати спільної робочої групи з перевірки окремих питань фінансово –   господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів району

Доповідач: Микола Дмитрович Сухой, в. о. директора комунальної установи спільної власності територіальних громад Роздільнянського району «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти»

Співдоповідач: Олена Миколаївна Шершень, головний спеціаліст відділу у справах майна виконавчого апарату районної ради.

5. Про надання згоди на розташування Новоселівського фельдшерського пункту приміщені Новоселівської загально - освітньої школи з окремим входом.

Доповідач: Костянтин Петрович Кирпиченко, головний лікар КЗ СВТГРР «Роздільнянський районний Центр первино медико – санітарної допомоги».

Про затвердження районної програми підтримки та державного навчального закладу «Лиманський професійний аграрний ліцей» на 2017-2018 роки доповіла О.В. Тегляєва, в.о керівника виконавчого апарату районної ради яка роз’яснила присутнім ситуацію, що склалась з ринком праці в Роздільнянському районі «Лиманським професійним аграрним ліцей». Справа в тому, що у зв’язку з реорганізацією професійно – технічної системи і освіти в цілому внесені зміни щодо підготовки робітничих кадрів. Державне замовлення на підготовку кадрів скасовано і передано на замовлення кадрів по регіонах, тому на даний час регіони самі визначають кількість набору учнів у ліцей та за якими професіями. Так, з метою довготривалого планування роботи зазначеного закладу, надання ним послуг із професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів присутнім було запропоновано до розгляду районна програма підтримки та державного навчального закладу   «Лиманський професійний аграрний ліцей» на 2017-2018 роки та було вирішено інформацію взяти до відома та направити до розгяду на постійну комісії районної ради з бюджету, банківської діяльності, фінансово – економічних питань та питань регуляторної політики.

Заслухавши звіт директора районного комунального закладу «Роздільнянська школа мистецтв» щодо результатів фінансової та господарської діяльності закладу спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Роздільнянського району за 2016 рік та про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської   діяльності районного комунального закладу «Роздільнянська школа мистецтв» за 2015 – 2017 роки було вирішено:

1. Інформацію з даного питання взяти до відома.

2. Визнати роботу директора районного комунального закладу «Роздільнянська школа мистецтв» Гімбри Р.В. за результатами фінансової та господарської діяльності закладу за 2016 рік незадовільною.

3. Доручити голові районної ради звернутися до Роздільнянської районної державної адміністрації з метою вжиття наступних заходів:

- опрацювання матеріалів перевірки та розроблення Плану заходів про усунення виявлених порушень;

- приведення у відповідність до вимог наказу Міністерства культури України від   11.08.2015року № 587 «Про затвердження примірних штатних нормативів   початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного   виховання) » штатного розпису закладу, з наступним погодженням районною   радою (Власником) ;

-                     прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, якими допущені порушення;

-                     посилити контроль за організацією та діяльністю роботи закладів культури та виконанням державних та районних програм в сфері   культури.

Заслухавши директора комунального закладу спільної власності   територіальних громад Роздільнянського району стадіон «Спартак» результати перевірки окремих питань фінансово -   господарської     діяльності   комунального закладу спільної власності   територіальних громад Роздільнянського району стадіон «Спартак» за 2016 –   2017 роки було вирішено:

1. Інформацію з даного питання взяти до відома.

2. Доручити директору Зайцю В.С.:

2.1. Привести у відповідність до вимог наказу Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року №2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» штатний розпис:

- привести тарифні розряди директора та головного бухгалтера до нормативів;

- ввести в штатний розпис посаду фахівця з організації та проведення змагань та присвоїти йому 8 тарифний розряд замість посади начальника з питань навчально тренувальної роботи по 10 тарифному розряду;

- скоротити посаду головного інженера   у зв’язку з тим, що показниками 4 групи оплати така посада відсутня;

- переглянути чисельність працівників та винайти можливість щодо скорочення 1 ставки охоронця та вакантні посади;

- дотримуватися вимог законодавства при прийнятті працівників на роботу за сумісництвом

2.2   Суворо дотримуватися вимог постанови правління національного банку України від 15.12.2004 №637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” в частині своєчасного звітування за отримані у підзвіт кошти, не допускати перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки та з метою недопущення накладення фіскальною службою фінансових санкцій у вигляді штрафу, мінімізувати видачу готівкових коштів у підзвіт, проводити розрахунки із спортсменами, суддями та ін. в безготівковому порядку, шляхом відкриття карткових рахунків.

2.3 При вийняті автомобільного транспорту для здійснення поїздок на змагання, укладати у відповідності до вимог чинного законодавства Договори та здійснювати оплату лише в безготівковому вигляді.

2.4 Вжити заходів щодо відшкодування Зіміним В.М. вартості проїзних документів в загальній сумі 2028,0 грн.

2.5  Посилити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства при

нарахуванні оплати праці працівникам закладу та недопущенням випадків необґрунтованих виплат.

            Про результати спільної робочої групи з перевірки окремих питань фінансово –   господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів району доповіла Олена Миколаївна Шершень, головний спеціаліст відділу у справах майна виконавчого апарату районної ради та вирішено:

1.Звіт про результати спільної робочої групи з перевірки окремих питань фінансово – господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів району», взяти до відома.

     1.1. В. о. директора комунального закладу спільної власності територіальних громад Роздільнянського району «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» Сухому М.Д.:

     1.2 Довести до відома директорів навчально – виховних закладів району результати перевірки робочої групи.  

     1.3. Провести інструктивно - методичну нараду з відповідальними за організацію харчування та з медичними сестрами.

     1.4 Створити безпечні умови організації харчування дітей та забезпечити їдальню Буценівської ЗОШ І-ІІІ ступенів необхідним обладнанням

     1.5.   Винайти можливість в межах визначеної чисельності щодо введення в штатні розписи Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 посаду комірника, який буде здійснювати приймання   продуктів харчування на склад та їх відпуск в харчоблок.

     1.7. Першочергово запланувати на 2017-2018 роки ремонти та будівництво по вищезазначеним загальноосвітнім навчальним закладам.

2. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:

         2.1. Посилити контроль за своєчасним виконанням заявок постачальниками продуктів харчування та продовольчої сировини до навчальних закладів та наданням супровідних документів (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо).

         2.2. Посилити контроль бракеражних комісій навчальних закладів за роботою харчоблоків при закладці продуктів.

         2.3. Ужити заходів, спрямованих на негайне усунення порушень, допущених в організації харчування дітей.

         2.4 Укласти з усіма матеріально – відповідальними особами договори про повну матеріальну відповідальність.

         2.5 Розглянути питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, з вини яких допущено вищезазначені порушення ; нормативної бази з питань організації харчування дітей.

         3.   В термін до 25 червня 2017 року надати до районної ради План заходів та інформацію про усунення встановлених порушень та притягнення осіб якими допущено порушення до відповідальності.

Про надання згоди на розташування Новоселівського фельдшерського пункту приміщені Новоселівської загально - освітньої школи з окремим входом доповів Костянтин Петрович Кирпиченко, головний лікар КЗ СВТГРР «Роздільнянський районний Центр первино медико – санітарної допомоги» вирішено інформацію із зазначеного питання взяти до відома та рекомендувати дане питання направити до розгляду постійної комісії районної ради з питань спільної власності територіальних громад району, приватизації комунальної власності, регіонального розвитку, будівництва. Транспорту, зв’язку, промислової політики, паливно енергетичного комплексу, енергозбереження та житлово – комунального господарства, підтримки і розвитку підприємницької діяльності. Торговельного і побутового обслуговування населення.

 

 

 

 

Календар новин

<< < Листопад 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30